Політика конфіденційності

1. Загальні положення

1.1 Ця Політика конфіденційності (далі – «Політика») розроблена сайтом «МайстерЦін» відповідно до чинного законодавства України, в тому числі, але не виключно Закону України «Про захист персональних даних» від 01 червня 2010 року № 2297-VI з урахуванням принципів та правил Регламенту General Data Protection Regulation (GDPR) Європейського Союзу щодо Користувачів Порталу Mastercen та встановлює порядок отримання, збору, накопичення, зберігання, обробки, використання, забезпечення захисту та розкриття персональних даних (далі – «Дані») за допомогою Порталу та/або мобільного додатка та/або пов'язаних з ними послуг та інструментів.

1.2 Під Даними розуміється будь-яка інформація, що стосується прямо чи опосередковано певного Користувача. Це може бути: ім'я, прізвище, по батькові (за наявності), інформація про рід діяльності, сімейний стан, освіта, адреса електронної пошти, номер телефону, регіон проживання, адреса місця проживання/перебування, інформація про дії Користувача на Порталі, IP-адреса, дані про використовувані Користувачем пристрої (комп'ютер, тип браузера, операційна система мобільного пристрою); надається їм за допомогою реєстраційної форми та/або при заповненні свого Профілю на Порталі, написання повідомлення та/або відгуку, або інформація, отримана при усній комунікації Користувачів та Адміністрації Порталу, інформація, що надається при здійсненні оплати та/або використанні Користувачем будь-якого сервісу (послуги ), що надається Прайс-агрегатором Mastercen.

1.3 Під обробкою Даних розуміється будь-яка дія з Даними, у тому числі, але не обмежуючись: доступ, надання, розповсюдження, збирання, систематизація, зберігання, накопичення, запис, передача, блокування, видалення, уточнення, оновлення та/або зміна, знеособлення та інші способи використання даних Прайс-агрегатором.

1.4 Користувач, здійснивши реєстрацію на Порталі, вносячи при цьому свої персональні дані та/або надаючи ці дані іншим шляхом, та/або вчиняючи будь-які дії в рамках сайту Mastercen та/або використовуючи будь-яку частину Сайту та/або, шляхом згоди - активувавши кнопку «зареєструватися» через форму сайту (чекбокс), та/або самостійно вносить дані, а саме: номер платіжної картки, дату закінчення терміну дії картки у форму сервісу Прайс-агрегатору "Wallet", який знаходиться в особистому кабінеті Користувача, висловлює свою згоду з положеннями цієї Політики і надає сайту «МайстерЦін», а також третім особам, які надають порталу «МайстерЦін» послуги, зокрема, але не виключно, обробляють платежі, надають фінансові послуги, здійснюють доставку, дозвіл на обробку своїх даних.

1.5 Користувачі можуть надавати Дані самостійно шляхом розміщення їх на Порталі або повідомляючи через канали телефонного зв'язку та/або на електронну та/або поштову адресу Прайс-агрегатору шляхом заповнення опитувальників (заповнення анкети або іншим способом) або Дані можуть надаватися з інших джерел (відповідно з п.3 цієї Політики) наприклад, відгуки Користувачів (оцінки, коментарі, підтвердження інформації) або інша інформація від третіх осіб, надана під час направлення претензій, скарг та/або розгляду спорів, та/або інформація із загальнодоступних джерел у мережі Інтернет.

1.6 Користувач не має права використовувати сайт Mastercen.com.ua, якщо він не погоджується з умовами цієї Політики.

1.7 Користувач визнає, що у разі його недбалого ставлення до безпеки та захисту його Даних та даних з авторизації (пароль, логін) треті особи можуть отримати несанкціонований доступ до облікового запису та Даних Користувача. Прайс-агрегатор не несе відповідальності за збитки, заподіяні таким доступом.

2. Які особисті дані можуть збиратися

2.1 Прайс-агрегатор може збирати такі дані:

 • ім'я, прізвище, по батькові (за наявності), паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки-платника податків, дата народження, та/або вік, стать, сімейний стан, дані уповноваженої особи компанії, назва компанії, реквізити компанії, контактні телефони, адреса електронної пошти, адреса розташування компанії, інші комунікаційні дані за бажанням Користувача (наприклад, місце та/або адреса роботи), номери платіжних карток, токени платіжних карток (USB-ключі, які призначені для інформаційної безпеки Користувача);
 • інформація про обліковий запис Користувача (зокрема логін, номер телефону), адресу електронної пошти, логін та пароль, дані процесингу облікового запису, інші Дані, необхідні для здійснення обслуговування Користувачів Порталу, комунікації з Користувачами у тому числі, у процесі звернення Користувача у службу підтримки Порталу;
 • інформація, яку Користувачі надають Прайс-агрегатору під час укладання договорів про надання послуг шляхом акцепту публічної оферти, розміщеної на Порталі;
 • інформація, необхідна для здійснення комунікацій між Користувачами Порталу, у тому числі для здійснення та підтвердження угод між продавцями та покупцями, отримання та відправлення повідомлень, розміщення відгуків, коментарів, здійснення платежів, для виконання запитів від Користувачів та отримання зворотного зв'язку від Користувача за необхідності, інформація, розміщена Користувачами за результатами їх обслуговування, відгуки, коментарі, звернення до служби підтримки клієнтів, скарги, претензії та інші звернення;
 • дані про використовувані Користувачем пристрої, інформація про веб-сайти Користувачів та/або їх мобільні Дані (у випадку, якщо Користувач використовує мобільний додаток) такі як: ip-адреса, дата та час, коли Користувач користується Порталом, інформація про програмне забезпечення, а також використовуваний інтернет-браузер, інформація про операційну систему мобільного пристрою, інформація про роботу пристроїв Користувача, індивідуальні ідентифікатори пристроїв, які використовують Користувачі;
 • дані, отримані внаслідок проведення Прайс-агрегатором та/або третіми уповноваженими ним особами, різних опитувань, з метою покращення надання послуг Користувачам; інформація, отримана Прайс-агрегатором внаслідок здійснення маркетингових активностей;
 • інформація, розміщена або надана Користувачам у процесі їх участі у бонусних програмах, вікторинах, акціях, аукціонах, спеціальних пропозиціях, що проводяться на Порталі, організатором яких є Прайс-агрегатор;
 • інформація, отримана від Користувачів шляхом заповнення опитувальників або іншим способом доведена до відома Адміністрації Порталу (це може бути інформація, в тому числі, але не виключно про: громадянство, місце народження, освіту, професію, спеціалізацію, стаж, соціальний статус, склад сім'ї (прізвище, ім'я, по батькові таких осіб, їх стать, вік, місце реєстрації та проживання, контактні дані), фото, відеозображення Користувача (і/або уповноваженої особи Користувача тощо);
 • інформація, отримана Прайс-агрегатором законним способом від партнерів та/або третіх осіб.

2.2 Прайс-агрегатор також може обробляти дані за допомогою наступних технологій:

 • файли Cookies (куки - невеликий фрагмент даних, які пересилаються на комп'ютер користувача під час переходу на веб-сторінку та/або при перегляді рекламного модуля на веб-сторінці та зберігаються на комп'ютері користувача та/або його мобільному пристрої);
 • пікселі (pixels – цифрові зображення, елемент матриці дисплеїв, що формують зображення), що дозволяють відстежити, як часто Користувач використовує веб-сторінку з метою визначення браузера Користувача та надання сервісів, наприклад, зберігання Даних у кошику між відвідуваннями; а також з метою усунення помилок роботи Порталу, ініційованих Користувачем, при цьому вся інформація обробляється «як є» і не змінюється у процесі збору даних.

3. Використання, обмін та цілі обробки даних

3.1 Прайс-агрегатор використовує та здійснює обробку Даних, з метою:

 • здійснення покладених на Прайс-агрегатор функцій, повноважень та обов'язків відповідно до чинного законодавства України, а також забезпечення реалізації цивільно-правових, господарських та податкових відносин;
 • для ідентифікації клієнта як Користувача Порталу, з метою зв'язку з Користувачами, у тому числі для надання послуг, обробки платежів, надсилання проведення розрахункових операцій, надання звітності, ведення бухгалтерського та управлінського обліку, створення та реалізації бонусних програм, програм лояльності, надсилання розсилок поштою, електронною поштою, на номер мобільного телефону, в тому числі з метою відправлення комерційних пропозицій, повідомлення про акції та новини mastercen.com.ua, а також інших порталів/сайтів, які знаходяться у розпорядженні та/або належать порталу МайстерЦін та/або для повідомлення Користувачів Порталу про фінансові послуги, що надаються третіми особами та/або партнерами МайстерЦін з метою покращення якості надання послуг, формування рейтингів, аналізу активності Користувачів, здійснення пошуку за ключовими словами, управління трафіком на Порталі, аналізу та прогнозування переваг, інтересів Користувачів; проведення науково-дослідної та аналітичної активності, а також забезпечення дотримання умов Користувачами Угоди, Правил розміщення інформації на Порталі, Правил публікації відгуків, Правил оформлення товарних позицій, Правил розміщення оголошень;
 • напрямки розсилок, комерційних пропозицій, повідомлень про акції, програми лояльності, бонусних програм та/або з метою направлення повідомлень про функціонування Порталу Mastercen.com.ua та/або інших порталів/сайтів, які знаходяться у розпорядженні та/або належать порталу МайстерЦін поштою, електронною поштою;
 • надання Прайс-агрегатором інтернет-сервісів сайту, обмін інформацією.
  Прайс-агрегатор може здійснювати обмін даними з афілійованими особами Прайс-агрегатору (компанії, що діють на підставі спільної власності), які можуть опрацьовувати та використовувати Дані з метою, зазначеною в розділі 3 цієї Політики.

3.2 Прайс-агрегатор не здійснює обробку даних, що стосуються расової, національної приналежності, політичних поглядів, релігійних та інших переконань, членства у громадських об'єднаннях. Інформація, що характеризує фізіологічні особливості Користувачів, на основі яких можна встановити особистість, не обробляється.

3.3 Терміни обробки та зберігання Даних визначаються виходячи з цілей обробки Даних, а також виходячи з умов, зазначених у договорах, укладених з Користувачами відповідно до вимог чинного законодавства України.

4. Умови надання доступу до даних

4.1 Розкриття Даних здійснюється за замовленням Користувачем товарів/послуг на mastercen.com.ua продавцю/постачальнику таких товарів/послуг, але тільки в обсязі, який необхідний для ідентифікації Користувача та його замовлення.

4.2 В окремих випадках, з метою демонстрації ефективності роботи Порталу та підвищення іміджу Порталу, Прайс-агрегатор може розкривати статистику роботи сайтів Користувачів, не розкриваючи при цьому персональних даних та інформації, яка є комерційною таємницею.

4.3 Прайс-агрегатор здійснює обробку Даних на законній та справедливій основі: Дані не розкриваються третім особам та не поширюються без згоди Користувача, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України та лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини, зокрема, але не виключно:

 • за обґрунтованими запитами державних органів, які мають право витребувати та отримувати такі дані;
 • у разі, якщо Майстерцін має обґрунтовані підозри про порушення Користувачем умов цієї Політики та/або інших договорів та угод, укладених між порталом «Майстерцін» та Користувачем, а також положень Угоди користувача, Правил розміщення інформації на Порталі, Правил публікації відгуків, Правил оформлення товарних позицій, Правил розміщення оголошень.

4.5 Прайс-агрегатор залишає за собою право відповідно до вимог чинного законодавства України проводити обмін Даними з державними органами з метою: запобігання шахрайству на Порталі, врегулювання спірних ситуацій та з'ясування обставин, які можуть бути/спричинити порушення чинного законодавства, а також у разі виявлення Прайс-агрегатором неправомірних дій Користувачів Порталу та/або отримання претензій, скарг, звернень від третіх осіб.

5. Як змінити/видалити Дані або відкликати згоду

5.1 Користувачі в будь-який момент можуть змінити/видалити особисту інформацію або відмовитися від розсилки повідомлень, або відкликати свою згоду на обробку даних через свій особистий кабінет.

5.2 Після отримання такого повідомлення обробку Даних Користувача буде припинено, а його Дані будуть видалені, крім випадків, якщо така обробка може бути необхідна відповідно до чинного законодавства України.

5.3 Прайс-агрегатор здійснює обробку та зберігання даних для реалізації цілей, зазначених у цій Політиці протягом усього необхідного періоду для цього, але не більше 5 (п'яти) років з дати останньої взаємодії Користувача з Порталом.

6. Захист даних

6.1 Прайс-агрегатор, при обробці Даних, застосовує всі необхідні технічні, організаційні, правові заходи для захисту Даних від неправомірного та/або несанкціонованого доступу до таких Даних, у тому числі зміни, видалення, надання, розповсюдження, а також інших неправомірних дій.

6.2 Прайс-агрегатор на постійній основі здійснює контроль за вживаними заходами щодо забезпечення безпеки.

7. Додаткові умови

7.1 Прайс-агрегатор залишає за собою право змінити умови цієї Політики у будь-який момент. У такому разі оновлена ​​редакція буде розміщена на сторінці за адресою: https://mastercen.ua/security-policy. Якщо Користувач не погоджується зі змінами, він зобов'язується негайно припинити будь-яке користування Порталом.

7.2 Майстерцін не несе відповідальності за збитки або збитки, які зазнав Користувач або треті особи внаслідок помилкового розуміння чи нерозуміння умов цієї Політики.

7.3 У випадку, якщо положення цієї Політики, пункти або їх частина, будуть визнані такими, що суперечать чинному законодавству України, або недійсними, цей факт жодним чином не вплине на інші положення цієї Політики, вони залишаються повністю чинними та продовжують діяти у повній силі. і є дійсними, а будь-яке недійсне становище, або становище, яке не може бути виконане, без подальших дій Сторін, вважається зміненим, виправленим у тій мірі, якою це необхідно для забезпечення його дійсності та можливості виконання.

7.4 Термінологія, що використовується в цій Політиці, має таке ж значення, як і в Угоді користувача, якщо не вказано інше.